parallax background

Kompleksowa rejestracja nowych spółek GmbH

Kompleksowa rejestracja nowych spółek GmbH

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie rejestracji nowej działalności gospodarczej na terenie Niemiec w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Posiadamy wieloletnie doświadczenie również w sprzedaży zarejestrowanych pomiotów


 
parallax background
 

I. Procedura założenia spółki GmbH

Rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz założenie spółki z o.o. (GmbH) odbywa się poprzez podjęcie następujących kroków:

  • spotkanie z adwokatem lub doradcą podatkowym z grupy LTC ALLIANCE (MNB Legal),
  • przygotowanie statutu spółki, dostosowanego do Państwa potrzeb,
  • potwierdzenie nazwy spółki przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową,
  • notarialne poświadczenie aktu założenia spółki, zapewniamy wsparcie tłumacza w trakcie terminu notarialnego,
  • pomoc w otwarciu rachunku bankowego na rzecz spółki w celu wpłaty kapitału zakładowego 
w wysokości minimum 12.500 euro, czyli połowy wymagalnego wkładu zakładowego,
  • wniosek o wpisanie spółki do Rejestru Handlowego we właściwym dla siedziby spółki Sądowym Rejestrze Handlowym,
  • zgłoszenie działalności gospodarczej w odpowiednim urzędzie (Gewerbe-Anmeldung),
  • rejestracja podatkowa: numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer), numer płatnika VAT (Umsatzsteuernummer), europejski numer płatnika VAT (EU- USt-IdNr.).

Czas trwania powyższej procedury wynosi ok. ośmiu tygodni, przy czym czas ten może ulec zmianie 
w zależności od terminu rozpatrzenia wniosku o wpis do Rejestru Handlowego przez sąd administracyjny. Zwracamy przy tym uwagę na to, że wpis spółki do Rejestru Handlowego nastąpi dopiero po przedłożeniu zaświadczenia o wpłacie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy w spółce GmbH utworzonej wg. prawa niemieckiego wynosi 25.000 euro. Wkład kapitałowy może zostać wniesiony w formie pieniężnej lub rzeczowej. Aby umożliwić dokonanie wpisu założonej spółki do stosownego rejestru, należy wnieść minimum połowę koniecznego kapitału zakładowego, czyli kwotę 12.500 euro. Zarówno spółka jak i jej zarząd mogą korzystać z całej kwoty wkładu i nie ma konieczności jego "zamrażania".
parallax background
Udostępnienie adresu spółki
Jako dodatkową usługę możemy Państwu zaproponować nasz adres w Berlinie lub biuro 
w Eisenhüttenstadt jako adres siedziby spółki. Opcjonalnie oferujemy obsługę przez nasz sekretariat.

NB Business Solutions GmbH zastrzega sobie prawo do uzyskania szczegółowych informacji odnośnie do stanu faktycznego zarówno przed, jak i w trakcie realizacji zlecenia.

Wszystkie czynności prawne podejmujemy we współpracy z Kancelarią Adwokacką MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, która również należy do grupy LTC ALLIANCE. Sprzedaż zarejestrowanych spółek GmbH
Oferujemy Państwu zakup udziałów w spółkach GmbH zarejestrowanych na terenie Niemiec. Umożliwia to niezwłoczne rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zestawienie dostępnych w tym momencie podmiotów: