parallax background

Zakup lub wynajem nieruchomości

Nieodzownym elementem rozwoju każdej firmy, zamierzającej poszerzyć obszar swojej działalności, jest zakup lub wynajem nieruchomości. Wielu przedsiębiorców obawia się podjęcia tego kroku, z uwagi na zawiłości prawne umów, nieznajomość przepisów prawa, czy też z tak prozaicznych przyczyn jak brak czasu na poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości oraz formalności związane z jej zakupem lub wynajmem.Tu z pomocą przychodzi NB Business Solutions. Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie obrotu nieruchomościami. Pomożemy Państwu w znalezieniu idealnego miejsca, niezależnie od tego czy potrzebują Państwo biura, hali magazynowej czy powierzchni handlowej.
parallax background
 

Ponadto nasi specjaliści doradzą Państwu w zakresie:

zarządzania umowami najmu/sprzedaży
wynajmu i rekomercjalizacji
zakupu i sprzedaży
aspektów prawnych: przygotowywania wniosków o interpretacje przepisów prawa zarówno dla zbywcy jak i nabywcy nieruchomości,
zarządzania finansami w obrębie Real Estate Management:
doradztwo podatkowe:

 • opodatkowanie dochodów uzyskanych z wyjścia z inwestycji nieruchomościowych,
 • opodatkowanie leasingu oraz wynajmu nieruchomości,
 • opodatkowanie transakcji nieruchomościowych podatkami pośrednimi (podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • wyboru optymalnej podatkowo struktury właścicielskiej dla inwestycji nieruchomościowych,
 • optymalizacji odpisów amortyzacyjnych nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • rozliczenia nakładów i kosztów eksploatacji nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych takich jak m.in. budynki biurowe,
 • podatku od nieruchomości


księgowość:

 • bieżącego doradztwa przy przygotowaniu umów sprzedaży
 • przeprowadzania i monitorowania rozliczeń potransakcyjnych związanych z przejmowaniem nieruchomości przez nabywcę.
 • kontrolę zgodności funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa,
 • podejmowanie kroków prawnych w celu ściągnięcia zaległych opłat, jak również ewentualnego usunięcia z nieruchomości najemców, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków,
 • podejmowanie działań nie rutynowych np. sprawy spadkowe, znoszenie współwłasności i wyodrębnianie lokali, itp.,
 • inwentaryzacje budowlane nieruchomości i ekspertyzy


Asset Management - zarządzanie aktywami
zarządzania obiektem (Facility Management)
obsługi marketingowej
zarządzania projektem (Project Management)
Wielu młodych przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki na rynku nie chce ponosić kosztów związanych z wynajmem biura. Idealnym rozwiązaniem jest wirtualne biuro. W tym zakresie oferujemy udostępnienie adresu, pod którym będą Państwo mogli zarejestrować swoją firmę, obsługę korespondencji, a także wynajem sal na spotkania biznesowe. Nasi prawnicy i doradcy zapewnią Państwu również obsługę prawną i księgową.