parallax background

Konsulting

Podejmowanie trafnych decyzji to klucz do sukcesu każdej firmy. Jednak bez wsparcia doświadczonego doradcy może się to okazać bardzo trudne. W czasie nieustannie rozwijającej się gospodarki Konsulting stwarza nowe perspektywy i możliwości dalszego rozwoju firm.

NB Business Solutions to zespół doradców i prawników z wieloletnim doświadczeniem, pozwalającym na zaoferowanie Państwu usług na najwyższym poziomie. Jeśli zamierzają Państwo rozwinąć swoją firmę, wkroczyć na nowe rynki służymy radą, wiedzą i doświadczeniem.


parallax background
 
Doradcy i prawnicy NB Business Solutions oferują Państwu takie usługi jak:
1wsparcie przy fuzjach i przejęciach (zarówno całych firm, jak i oddziałów oraz działów)
 • kontrola ryzyka
 • oszacowanie stanu przedsiębiorstwa
 • analiza finansowa
 • przedstawicielstwo w trakcie negocjacji
 • kształtowanie umów i kontraktów
2archiwizacja/ outsourcing
 • Outtasking - Przejęcie wybranego jednorazowego zlecenia, np. doradztwo prawne przy jednej wybranej sprawie,
 • Outsourcing selektywny - przejęcie wybranej specjalizacji z danego obszaru działań, np. doradztwo i zdalna pomoc przy prowadzeniu kadr i płac.
 • Outsourcing pełny - Przejęcie prowadzenia całego działu danej firmy, np. prowadzenie pełnej księgowości danej firmy
 • Business Process Outsourcing - przejęcie całego procesu gospodarczego u klienta, np. administracji,
 • Business Transformation Outsourcing / Transformational Outsourcing łączy konsulting z outsourcingiem. Przejęty dział lub process gospodarczy zostaje zreorganizowany według najlepszej możliwej metody i prowadzony dalej lub reorganizowany wstecznie.
 • Out-servicing
 • Outsourcing w stosunku do instytucji kredytowych lub usług finansowych
3reorganizacja / Change Management - pomoc i doradztwo
4redukcja kosztów (Cost Cutting):
 • sporządzanie zestawień rachunków pod względem rodzaju i miejsca powstania kosztów
 • tworzenie analizy słabych punktów (analiza SWOT, diagram Ishikawa itp.)
 • utworzenie katalogu cięcia kosztów
 • utworzenie tzw. analizy Cost Driver, analizy wartości i rachunku kosztów docelowych
 • utworzenie planu terminów w celu realizacji redukcji kosztów
 • monitorowanie postępów procesu redukcji kosztów
5doradztwo w sprawach bezpieczeństwa- doradztwo prawne w zakresie dziedzin prawa, którymi się zajmujemy, m.in. prawa ubezpieczeń, prawa kontraktowego, prawa upadłościowego, itp.
6Interim Management- przy fuzjach/ przejęciach , ale także zarządzaniu masą upadłościową firmy.
7doradztwo finansowym - wypracowanie najbardziej wydajnych strategii finansowych w ramach działających struktur, istniejących produktów, uczestników rynku i sytuacji handlowych
8konsulting organiczny
 • stworzenie dopasowanego kontekstu doradczego,
 • porównanie przewidzianej w strukturze firmy sieci komunikacji biurowej w płaszczyźnie hierarchii i panujących zasad,
 • organizacja różnorodności perspektyw na podstawie analizy konkretnych środków ciężkości,
 • organizacja w firmie apercepcji poprzez zastosowanie indywidualnie dopasowanych technik pytań, metod badań i wprowadzenie zewnętrznego obserwatora
 • nakierowana integracja osobowych i organizacyjnych procesów rozwoju w firmie,
 • wypracowanie kompetencji kooperacyjnych w ramach systemu doradczego.
9diagnoza organizacji poprzez m.in. kontrole kluczowych wskaźników wydajności i inwestycji oraz danych związanych z procesami w firmie.
10kompleksowe doradztwo począwszy od analizy sytuacji (stan obecny), poprzez sformułowanie celów (stan pożądany), opracowanie i prezentację koncepcji, coaching, wdrożenie (implementację) jak również kontrolę podjętych działań (tj. ciągłą kontrolę stopnia realizacji założonego celu).