parallax background

Business Development/ Doradztwo strategiczne rozwoju firm

Strategia rozwoju firmy stanowi kluczowy aspekt jej funkcjonowania na rynku, zwłaszcza w kontekście konkurencyjności. Na przestrzeni ostatnich lat doradztwo w zakresie Business Development stało się dla wielu firm nieodzownym elementem budowania swojej pozycji oraz marki, zarówno na rynkach lokalnych, jak i światowych.

Każda firma stawiająca sobie za cel podbicie rynku w swojej branży stara się być zawsze o krok przed konkurencją. Wymaga to przemyślanej strategii rozwoju.


parallax background
 

NB Business Solutions pomoże Państwu w stworzeniu strategii rozwoju Waszej firmy.

Nasi doradcy i specjaliści z różnych branż doradzą w wielu aspektach takich jak:

 • pozyskiwanie nowych klientów i rynków,
 • udoskonalenie i rozwój istniejącego modelu firmy,
 • opracowanie i wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych produktów,
 • prowadzenie klientów kluczowych,
 • przeprowadzenie analiz identyfikacyjnych obecnych i przyszłych trendów rynkowych w celu dopasowania do nich modelu firmy
 • pozyskiwanie dotacji
 • tworzenie biznesplanów
 • tworzenie nowych strategii
 • analiza strategiczna, analiza SWOT, analiza due dilligance
 • analiza PEST, charakteryzująca czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, mogące mieć wpływ na działalność organizacji,
 • analizy portfelów, pozwalające na wybór kierunków strategicznych dla poszczególnych biznesów,
 • analiza zasobów i organizacji, czyli analiza uwarunkowań wewnętrznych danego podmiotu,
 • badania marketingowe, pozwalające m.in. na określenie pozycji konkurencyjnej firmy oraz oszacowanie popytu na jej produkty